Bloggillustrasjoner Centre
for Advanced Study

Bloggillustrasjoner Centre
for Advanced Study

Blogg-illustrasjoner for Centre for Advanced Study. Tittelen var «Room for interdisciplinary engagement».

Tema er behov for generalister og samarbeid mellom fagdisipliner i en stadig mer spesialisert akademisk verden.

 

Illustrasjoner: Kaj Standal Clausen

Category

Illustrasjon