Canon Information
Management

Canon Information
Management

Canon Information Management er verktøy, prosesser og løsninger for å håndtere informasjon på en sikker og effektiv måte. IM-løsninger skal fjerne manuelle, tungvinte prosesser og automatisere og digitalisere informasjonsflyten.

 

Kaj Clausen Design har utviklet nettsider for å presentere Information Management for Canons kunder.

 

Innhold: Canon Norge ved Svein-Erik Myhr

 

Design: Jørgen Korneliussen, Kaj Standal Clausen.

 

Programmering: Siteman og Hemen Nabi.

 

www.informationmanagement.no

Category

Grafisk Design, Web Design