Canon uniFLOW brosjyrer

Canon uniFLOW brosjyrer

Serie på 10 brosjyrer og flyere for software-produktet uniFLOW.

 

I tillegg til design besto prosjektet av uttegning av infografikk og ikoner i Canon-stil.

 

Design:
Eli Renate Bye Sørensen og Camilla Engerdahl Johannessen

Category

Grafisk Design