Hele familiens månedsplan

Hele familiens månedsplan

Print Power er et nasjonalt og internasjonalt nettverk som skal fremme papirbasert informasjon og reklame. Kaj Clausen Design har utformet en kampanje bestående av en skoleårskalender som sendes til norske barnefamilier. Budskapet fremmes gjennom en barnevennlig introduksjonshistorie. I tillegg finnes det to gode grunner til ta vare på kalenderen. Det er selve bruksverdien av den som kalender og månedlige premierte konkurranser med spørsmål om papir og skogsforvaltning.

 

Konsept: Kaj Standal Clausen, Hedda Brodtkorb og Pål Stensaas

 

Design/utforming: Kaj Standal Clausen og Hedda Brodtkorb

 

Tekst: Kaj Standal Clausen og Robert Næss

 

Illustratør: Eli Renate Bye Johansen

 

Konkurransesiden på web: Helli Grafisk

Category

Illustrasjon, Kampanje