Herbalife Jubileum

Herbalife Jubileum

Herbalife har hatt jubileumsfeiring i både Norge, Sverige og Finland og Kaj Clausen Design har leveret mye av materiellet til disse arrangementene. Vår leveranse inkluderte blant annet en jubileumsavis, messevegger og stands.

 

Vårt team besto av:
Kaj Standal Clausen, Eli Renate Bye Sørensen og Jørgen Korneliussen.

 

Redaksjon Herbalifeposten:
Herbalifes Team Nordic og PR-operatørene

Category

Grafisk Design, Utstillingsdesign