Infografikk for Centre
for Advanced Study

Infografikk for Centre
for Advanced Study

Vi har utviklet en egen infografikk-stil for Centre for Advanced Study (CAS). CAS er en internasjonal og interdisiplinær forskningsinstitusjon.

 

Formålet var å forenkle og tydeliggjøre CAS konseptet, opptaksprosessen og lignende.

 

Konsept og uttegning: Eli Renate Bye Sørensen og Kaj Standal Clausen

Category

Grafisk Design, Illustrasjon